Mitä temme?

Työn muutos näkyy ja tuntuu kaikilla aloilla. Kyse on laajasta työelämän joustoihin liittyvästä ilmiöistä, jonka seurauksena yrittäjyys, itsensä työllistäminen ja toimeksiantona teetettävä työ lisääntyy. Liikkuminen eri työn eri muotojen välillä tulee lisääntymään. Uudet itsenäisen työn tekemisen muodot haastavat yhteiskunnan uudistamaan toimintatavat ja turvaverkot vastaamaan uusia tarpeita.

Akavan yrittäjät ja itsensätyöllistäjät ovat pää- tai sivutoimisia yrittäjiä, taikka itsensätyöllistäjiä, kuten ammatinharjoittajia, freelancereita, yksinyrittäjiä taikka apurahansaajia. Akavan jäsenliitoissa on kaikkiaan noin 27 000 yrittäjä- ja ammatinharjoittajajäsentä.

Entre – Akavan yrittäjät ja itsensätyöllistäjät toimii yhteistyöjärjestönä liittojen yrittäjäjäsenten ja itsensätyöllistäjien edunvalvonnalle. Se edustaa yrittäjiä ja itsensätyöllistäjiä, sekä valvoo heidän oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Järjestö nostaa esiin toimintaympäristöön liittyviä epäkohtia, esittää ehdotuksia yrittäjien ja itsensätyöllistäjien aseman parantamiseksi sekä luo ja levittää hyviä käytäntöjä reilun työelämän luomiseksi.