Tänä päivänä yhä useampi freelancer hyödyntää laskutuspalveluita

Laskutuspalveluyrityksellä eli sateenvarjoyrityksellä tarkoitetaan yhtiötä, joka tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden laskuttaa työsuorituksesta ilman omaa yritystä tai Y-tunnusta. Laskutuspalveluyritysten asiakkaista käytetään myös nimitystä kevytyrittäjä. Laskutuspalveluyritys huolehtii työntekijän – eli kevytyrittäjän – puolesta tämän lakisääteisistä työnantajamaksuista ja verot sekä maksaa palkan työntekijän haluamana ajankohtana. Yleensä laskutuspalveluyritykset veloittavat palveluistaan 3-7 prosentin suuruisen palvelumaksunsa. Suomen lain mukaan kaikki elinkeinonharjoittajat voivat …