Sosiaalinen media on yrityksille yhä tärkeämpi markkinointikanava

Ihmisten selatessa yhä enemmän erilaisia sosiaalisen median kanavia, yritystenkin on tärkeä olla esillä siellä. Perinteiseen sanomalehti- tai TV-markkinointiin verrattuna sosiaalisten medioiden markkinoinnin tavoitteiden ja tulosten seuraaminen on todella helppoa. Sosiaalisen median avulla saat yrityksellesi lisää asiakkaita, asiakaspalautetta ja -uskollisuutta. Yritys saa myös laajemman yleisön markkinoinnille, jopa ulkomaille asti. Asiakaskäyttäytymisen ja markkinoiden tutkimisen myötä markkinointikulutkin laskevat. …

Kehitä yritystäsi – kehity samalla itse!

Työelämä muuttuu jatkuvasti ja elinikäinen oppiminen onkin välttämätöntä, jotta pysyy mukana yhteiskunnan kehityksessä. Elinikäinen oppiminen on ammatillista itsensä kehittämistä ja jatkuvaa työtaitojen parantamista. Se tuleekin tulevaisuudessa olemaan jokaisen aikuisen palkansaajan ja varsinkin yrittäjän elämän arkea. Tästä syystä monimuotoinen koulutus ja verkossa oppiminen ovat jatkuvasti yhä keskeisemmässä roolissa. Oppimisen mahdollisuus verkossa ei kuitenkaan riitä. Opiskelijalla pitää …

Tee intohimosta ammattisi

Harrastus on pyyteetöntä ja sisäisen motivaation takia tehtyä toimintaa. Harrastusten tuoma mielihyvä innostaa ja piristää arkea. Yksilön henkisen hyvinvoinnin kannalta tärkeitä harrastuksia löytyy laidasta laitaan. Kaikki harrastukset eivät sovi ammatiksi, mutta joistakin on mahdollista saada juuri itselleen sopiva unelmatyö. Monelle nuorelle on varmasti haaveena saada omasta rakkaasta harrastuksesta myöhemmällä iällä ammatti. Tavoitteiden täyttymiseksi ei kuitenkaan …

Työtapaturmia tapahtuu myös yrittäjille

Työtapaturma on äkillinen, odottamaton, ulkoisten tekijöiden aiheuttama ja työntekijän loukkaantumiseen johtava tapahtuma työssä. Eli sillä tarkoitetaan työssä tai työolosuhteissa tapahtuvaa tapaturmaa, joka aiheuttaa henkilölle vamman tai sairauden. Suomen laissa työtapaturmat jaetaan työpaikka- sekä työmatkatapaturmiin. Työmatkatapaturmiin kuuluvat vain työajan ulkopuoliset matkat kodin ja työpaikan välillä. Työajalla tapahtuneet liikenneonnettomuudet taas lasketaan työpaikkatapaturmiksi. Eniten työtapaturmia tapahtuu rakennus- ja …